Taggyűlés – 2019.02.24

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület elnökeként tisztelettel meghívom Egyesületünk taggyűlésére.

A taggyűlés
Időpontja: 2019. február 24. vasárnap 10.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.


Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Beszámoló a 2018. év eseményeiről, költségvetéséről
3. 2019. év programterv megvitatása és elfogadása
4. 2019. év költségvetés megvitatása és elfogadása
5. Hozzászólások, egyebek

Az alapszabály 11.6. pontja alapján, ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést a következőképp hívom össze:
Időpontja: 2019. február 24. vasárnap 11.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.
Napirend: az előzővel azonos.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő létszámtól függetlenül határozatképes.

Üdvözlettel: Bíró Csaba az egyesület elnöke
Szigetszentmárton, 2019. február 10.