Taggyűlés – 2018.03.17.

Tisztelt Egyesületi Tagunk! 

A Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület elnökeként tisztelettel meghívom Egyesületünk taggyűlésére.

A taggyűlés
Időpontja: 2018. március 17. szombat 10.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Beszámoló a 2017. év eseményeiről, költségvetéséről
3. 2018. év programterv megvitatása és elfogadása
4. 2018. év költségvetés megvitatása és elfogadása
5. Hozzászólások, egyebek

Az alapszabály 11.6. pontja alapján, ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést a következőképp hívom össze:
Időpontja: 2018. március 17. szombat 11.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.
Napirend: az előzővel azonos.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő létszámtól függetlenül határozatképes.

 

 

Üdvözlettel: Bíró Csaba az egyesület elnöke

 

Szigetszentmárton, 2018. március 02.