Magunkról

Az egyesületünket 2010. november 30-án alapítottuk, de nem minden előzmény nélkül.

A településen 1970 óta működik és fejlődik a csónakház, azóta biztosítva a lehetőséget a gyerekeknek, hogy megtapasztalják a vizes élet szépségeit.

Sokak közülünk – akik most igyekszünk megőrizni és továbbadni a mai gyerekeknek mindazt amit a vizes élet nyújthat – szintúgy itt szerzett örökre szóló kötődést a faluhoz, a vízhez és ehhez az életformához.

Úgy gondoljuk – azok az élmények, mindaz a munka és közösségben eltöltött idő – hasznos, sőt meghatározó útravaló volt az élethez mindannyiunk számára. Fontosnak tartjuk és ezért hoztuk létre az egyesületünket, hogy hasonló útravalót – vagy legalábbis maradandó emlékek és élmények megszerzésének a lehetőségét – adjunk ésbiztosítsuk a mai gyerekeknek. Elősegítve ezzel egy olyan nemzedék felnövését akik majd egyszer képesek lesznek és akarnak is hasonlóan elkötelezetten és tettre készen tenni a közösségért, átvéve ezzel a stafétabotot/evezőt tőlünk. Úgy ahogyan azt most mi tesszük.

 

Néhány fontos információ:

Cégnév:           Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület

Székhely:         2318 Szigetszentmárton, Duna u. 4/b.

Cégj.szám:       4. Pk. 60.519/2010/4.

Adószám:        18203318-1-13

KSH szám:      18203318-9499-529-13

Bankszámla száma: 51700234 – 11126256

 

Képviselő:        Bíró Csaba elnök      Kovács Zoltán elnökhelyettes

Taglétszám:     37 fő