Taggyűlés – 2020.02.22.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület elnökeként tisztelettel meghívom Egyesületünk taggyűlésére.

A taggyűlés
Időpontja: 2020. február 22. szombat 10.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.

Napirendi pontok:

  1. Elnöki megnyitó
  2. Beszámoló a 2019. év eseményeiről, költségvetéséről
    1. év programterv megvitatása és elfogadása
    1. év költségvetés megvitatása és elfogadása
  3. Hozzászólások, egyebek

Az alapszabály 11.6. pontja alapján, ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést a következőképp hívom össze:
Időpontja: 2020. február 22. vasárnap 11.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.
Napirend: az előzővel azonos.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő létszámtól függetlenül határozatképes.

Üdvözlettel: Bíró Csaba az egyesület elnöke

Szigetszentmárton, 2020. február 10.