Közgyűlés 2017. február 18

M E G H Í V Ó- Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Kedves Mártoni Vizesek!
A Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Egyesület elnökeként ezennel tisztelettel meghívok minden kedves Tagunkat Egyesületünk közgyűlésére.
A közgyűlés
Időpontja: 2017. február 18. szombat 10.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Beszámoló a 2016. év eseményeiről, költségvetéséről
3. 2017. év programterv megvitatása és elfogadása
4. 2017. év költségvetés megvitatása és elfogadása
5. Alapszabály módosítása, annak elfogadása
6. Tisztségviselők újraválasztása
7. Új belépők kérelmének megvitatása, elfogadása
8. Hozzászólások, egyebek

Az alapszabály 11.6. pontja alapján, ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést a következőképp hívom össze:
Időpontja: 2017. február 18. szombat 11.00 óra
Helye: Általános iskola, Szigetszentmárton Duna u. 4/b.
Napirend: az előzővel azonos.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő létszámtól függetlenül határozatképes.
Az ülés nyilvános – azon bárki részt vehet – örömmel látunk mindenkit!

Szigetszentmárton, 2017. február 04.

Üdvözlettel:
Bíró Csaba az egyesület elnöke